THE ONLY INTERNATIONAL 5-STAR HOTEL SCHOOL IN VIETNAM


Trường IMPERIAL International Hotel College (IIHC) là Hotel School đầu tiền và duy nhất tại Việt Nam. Giảng dạy tại môi trường Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng 5 sao thực tế. Chương trình được đồng thiết kế bởi Đại học Niagara, New York, Hoa Kỳ và các chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn. Chương trình được kiểm soát chất lượng, thẩm định và đồng công nhận bởi IMPERIAL International Hotel College và Tổ chức thẩm định độc lập NCFE, Vương Quốc Anh. Môi trường giảng dạy cho phép các nhân tài phát triển trở thành nhà quản lý khách sạn hàng đầu.

TẠI SAO

NÊN CHỌN?


# 1

THE ONLY INTERNATIONAL 5-STAR HOTEL SCHOOL
IN VIETNAM

INTERNATIONAL

TRANSFERABLE QUALIFICATIONS

100%

COURSE AT 5*

THE IMPERIAL HOTEL & RESORT VUNG TAU

JOD OPPORTUNITIES

AND FAST TRACK PROMOTION AT 4-5 STAR INTERNATIONAL HOTELS

THE PROGRAMS


The program is co-designed by the Niagara University, New York, USA, and leading international hotel experts. It is quality-controlled, accredited and jointly awarded by IMPERIAL International Hotel College and NCFE, UK. International transferable qualifications and job opportunities.


ADVANCED DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT 

(2 YEARS)

The program is delivered 100% on campus at the 5-star IMPERIAL Hotel & Resort by highly experienced international and Vietnamese professionals and industry experts. The Advanced Diploma has globally transferable value. 

READ MORE

PRACTICAL DIPLOMA (16 WEEKS)


The program is delivered by highly experienced and reputable international and Vietnamese professionals with 100% of the time studying at the 5-star Hotel & Resort.  

READ MORE 


GLOBAL JOURNEY TO EXCELLENCEINTERNATIONAL ENVIRONMENT

Trường IMPERIAL International Hotel College là Hotel School độc quyền duy nhất tại Việt Nam. Giảng dạy tại môi trường Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng 5 sao thực tế.   Sinh viên được giảng dạy bởi các chuyên gia đầu ngành theo chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Con đường nhanh nhất  đến với Giáo dục Khách sạn - Nhà hàng Quốc Tế với bằng cấp có giá trị công nhận toàn cầu. EXPLORE THE WORLD

The IMPERIAL International Hotel College brings you a life changing experience, to experience a new culture and perspectives, enhancing your international network, gaining more confidence and increasing career opportunities.
.

INTERNATIONAL TRANSFER


 The IMPERIAL INTERNATIONAL Hotel College study transfer program allows students to experience a new country's outlook and activities. You are learning different education styles, social environment and studying a new foreign language. One of the benefits of studying abroad is the potential for your career advancement.

INTERNATIONAL TRANSFERABLE QUALIFICATIONS LIVE A LIFE

STUDY IN STYLE

IIHC offers you endless opportunities to explore learning and hands-on experiences in a real life 5-Star hotel. Immersing yourself in a unique and professional learning environment of international standards is the foundation to help you become a global citizen and expand your career opportunities in the future.

READ MORE