CHƯƠNG TRÌNH                                     

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUỐC TẾ

16 TUẦN

CƠ HỘI VIỆC LÀM
THĂNG TIẾN NHANH
TẠI KHÁCH SẠN 4-5*

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"6b81d":{"name":"Main Accent","parent":-1},"2ef3c":{"name":"Accent Dark","parent":"6b81d"},"31f4a":{"name":"Curious Blue","parent":""}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"6b81d":{"val":"var(--tcb-color-0)"},"2ef3c":{"val":"rgb(186, 121, 23)","hsl_parent_dependency":{"h":36,"l":0.41,"s":0.78}},"31f4a":{"val":"rgba(47, 138, 229, 0.05)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"6b81d":{"val":"rgb(47, 138, 229)","hsl":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":1}},"2ef3c":{"val":"rgb(33, 97, 160)","hsl_parent_dependency":{"h":209,"s":0.65,"l":0.37,"a":1}},"31f4a":{"val":"rgba(47, 138, 229, 0.05)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"30800":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f2bba":{"name":"Main Light 10","parent":"30800"},"f83d7":{"name":"Main Light 25","parent":"30800"},"trewq":{"name":"Main Light 30","parent":"30800"},"3d798":{"name":"Main Light 40","parent":"30800"},"poiuy":{"name":"Main Light 60","parent":"30800"},"418a6":{"name":"Main light 12","parent":"30800"},"a941t":{"name":"Main light 05","parent":"30800"},"1ad9d":{"name":"Main Variation 3","parent":"30800"},"2dbcc":{"name":"Main ariation 4","parent":"30800"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"30800":{"val":"rgb(245, 178, 51)","hsl":{"h":39.27835051546392,"s":0.9065420560747665,"l":0.5803921568627451,"a":1}},"f2bba":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.1}},"f83d7":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.25)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.25}},"trewq":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.3}},"3d798":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.4)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.4}},"poiuy":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.6)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.6}},"418a6":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.12)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.12}},"a941t":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.05)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.05}},"1ad9d":{"val":"rgba(204, 46, 130, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":328.1012658227848,"s":0.632,"l":0.4901960784313726,"a":0.1}},"2dbcc":{"val":"rgb(188, 123, 186)","hsl_parent_dependency":{"h":301.84615384615387,"s":0.3266331658291458,"l":0.6098039215686275,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"30800":{"val":"rgb(59, 136, 253)","hsl":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61}},"f2bba":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.1}},"f83d7":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.25)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.25}},"trewq":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.3}},"3d798":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.4)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.4}},"poiuy":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.6)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.6}},"418a6":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.12)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.12}},"a941t":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.05)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.05}},"1ad9d":{"val":"rgba(46, 204, 113, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":145,"s":0.63,"l":0.49,"a":0.1}},"2dbcc":{"val":"rgb(124, 188, 123)","hsl_parent_dependency":{"h":119,"s":0.33,"l":0.61}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Lựa chọn khoá học
 • Quản lý BP tiền sảnh & buồng phòng
 • Quản lý BP nhà hàng & sự kiện
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"17ee7":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"17ee7":{"val":"var(--tcb-color-0)","hsl":{"h":39,"s":0.91,"l":0.01}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"17ee7":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
ĐĂNG KÝ NGAY

CHƯƠNG TRÌNH

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUỐC TẾ

16 TUẦN

CHƯƠNG TRÌNH

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
QUỐC TẾ

16 TUẦN

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

BẰNG CẤP QUỐC TẾ - PRACTICAL DIPLOMA - ĐƯỢC NCFE, UK CẤP

ĐÀO TẠO VÀ THỰC HÀNH THỰC TIỄN TẠI KS QUỐC TẾ 5* IMPERIAL

100% GIẢNG DẠY
BẰNG TIẾNG ANH

GIẢNG VIÊN: CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH DỊCH VỤ KS QUỐC TẾ

ĐẢM BẢO VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN: CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH DỊCH VỤ KS QUỐC TẾ

ĐẢM BẢO VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Quản lý Bộ phận Tiền Sảnh & Buồng phòng

Chương trình cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ
khách sạn.

 • Tổng quan ngành Quản trị khách sạn
 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý bán hàng và tiếp thị
 • Quản trị tài chính
 • Anh văn chuyên ngành dịch vụ khách sạn
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
ĐĂNG KÝ NGAY

IMPERIAL INTERNATIONAL HOTEL COLLEGE

IMPERIAL INTERNATIONAL HOTEL COLLEGE (IIHC) là trường duy nhất tại Việt Nam hoạt động theo mô hình đào tạo chuẩn Quốc tế Hotel School tại khách sạn 5*. Chương trình được đồng thiết kế bởi Đại học Niagara, New York, Hoa Kỳ và các chuyên gia đầu ngành nhiều kinh nghiệm của Khách Sạn IMPERIAL. Chương trình được thẩm định, quản lý chất lượng và cấp bằng bởi tổ chức NCFE (vương Quốc Anh ). IIHC được lựa chọn là đối tác chiến lược về đào tạo cho dự án "Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng Quốc tế cho ngành Quản trị Khách Sạn" của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Quản lý Bộ phận Nhà hàng &
Sự kiện

Chương trình cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ
khách sạn.

 • Tổng quan ngành Quản trị khách sạn
 • Vận hành bộ phận nhà hàng
 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý nhân sự & lãnh đạo
 • Quản trị tài chính
 • Anh văn chuyên ngành dịch vụ, khách sạn, nhà hàng & sự kiện
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"var(--tcb-color-0)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
ĐĂNG KÝ NGAY

Thời gian đào tạo

 • Thời gian: 16 tuần
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
 • 100% khoá học tại khách sạn 5 sao The IMPERIAL Vũng Tàu

Đối tượng học viên

 • 18 tuổi trở lên
 • Có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực dịch vụ Du lich Khách Sạn hoặc
  tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành hoặc ngành khác
 • Đam mê ngành Dịch vụ - Khách sạn
 • Tiếng Anh: TOEIC 250 (hoặc tương đương)

CÁC BƯỚC HỌC VIÊN THỰC HIỆN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

01. ĐĂNG KÝ

02. TEST ĐẦU VÀO

03. HỌC & THỰC HÀNH
16 tuần

04. TỐT NGHIỆP & ĐI LÀM

BẰNG CẤP

HÌNH ẢNH KHOÁ HỌC

CƠ HỘI VIỆC LÀM
THĂNG TIẾN NHANH TẠI KHÁCH SẠN 4-5*

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"6b81d":{"name":"Main Accent","parent":-1},"2ef3c":{"name":"Accent Dark","parent":"6b81d"},"31f4a":{"name":"Curious Blue","parent":""}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"6b81d":{"val":"var(--tcb-color-0)"},"2ef3c":{"val":"rgb(186, 121, 23)","hsl_parent_dependency":{"h":36,"l":0.41,"s":0.78}},"31f4a":{"val":"rgba(47, 138, 229, 0.05)"}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"6b81d":{"val":"rgb(47, 138, 229)","hsl":{"h":210,"s":0.77,"l":0.54,"a":1}},"2ef3c":{"val":"rgb(33, 97, 160)","hsl_parent_dependency":{"h":209,"s":0.65,"l":0.37,"a":1}},"31f4a":{"val":"rgba(47, 138, 229, 0.05)"}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"30800":{"name":"Main Accent","parent":-1},"f2bba":{"name":"Main Light 10","parent":"30800"},"f83d7":{"name":"Main Light 25","parent":"30800"},"trewq":{"name":"Main Light 30","parent":"30800"},"3d798":{"name":"Main Light 40","parent":"30800"},"poiuy":{"name":"Main Light 60","parent":"30800"},"418a6":{"name":"Main light 12","parent":"30800"},"a941t":{"name":"Main light 05","parent":"30800"},"1ad9d":{"name":"Main Variation 3","parent":"30800"},"2dbcc":{"name":"Main ariation 4","parent":"30800"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"30800":{"val":"rgb(245, 178, 51)","hsl":{"h":39.27835051546392,"s":0.9065420560747665,"l":0.5803921568627451,"a":1}},"f2bba":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.1}},"f83d7":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.25)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.25}},"trewq":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.3}},"3d798":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.4)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.4}},"poiuy":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.6)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.6}},"418a6":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.12)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.12}},"a941t":{"val":"rgba(253, 185, 59, 0.05)","hsl_parent_dependency":{"h":38.96907216494846,"s":0.9797979797979799,"l":0.611764705882353,"a":0.05}},"1ad9d":{"val":"rgba(204, 46, 130, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":328.1012658227848,"s":0.632,"l":0.4901960784313726,"a":0.1}},"2dbcc":{"val":"rgb(188, 123, 186)","hsl_parent_dependency":{"h":301.84615384615387,"s":0.3266331658291458,"l":0.6098039215686275,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"30800":{"val":"rgb(59, 136, 253)","hsl":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61}},"f2bba":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.1}},"f83d7":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.25)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.25}},"trewq":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.3)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.3}},"3d798":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.4)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.4}},"poiuy":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.6)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.6}},"418a6":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.12)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.12}},"a941t":{"val":"rgba(59, 136, 253, 0.05)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.98,"l":0.61,"a":0.05}},"1ad9d":{"val":"rgba(46, 204, 113, 0.1)","hsl_parent_dependency":{"h":145,"s":0.63,"l":0.49,"a":0.1}},"2dbcc":{"val":"rgb(124, 188, 123)","hsl_parent_dependency":{"h":119,"s":0.33,"l":0.61}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Lựa chọn khoá học
 • Quản lý BP tiền sảnh & buồng phòng
 • Quản lý BP nhà hàng & sự kiện
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"17ee7":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"17ee7":{"val":"var(--tcb-color-0)","hsl":{"h":39,"s":0.91,"l":0.01}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"17ee7":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
ĐĂNG KÝ NGAY