Imperial International Hotel College

 Hotline: 0899 166 888

 Tell: 254 358 6789 – 089 695 0059

 info@imperial.edu.vn

 159-163 Thùy Vân, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

 www.imperial.edu.vn

TƯ VẤN

Thông tin tư vấn

Chuyên ngành:
Quản Trị Vận Hành Khách Sạn
Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn
Quản Trị Nhà Hàng, Sự Kiện
Quản Lý Kinh Doanh Khách Sạn
Quản Lý Bộ Phận Tiền Sảnh - Buồng Phòng
Quản Lý Bộ Phận Nhà Hàng - Sự Kiện