Hiểu ngành chọn nghề: Quản trị khách sạn quốc tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp tương lai

KHÁCH MỜI


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
THỜI GIAN
 
Thứ Bảy
25 tháng 9, 2021
09:30 11:00 Asia/Ho_Chi_Minh
Đơn vị tổ chức

Imperial International Hotel College (IIHC)

info@imperial.edu.vn