TALKSHOW - HOSPITALITY PASSPORT

Discovering Opportunities in International Hospitality


 
THỜI GIAN
 
Thứ Bảy
12 tháng 8, 2023
Start - 13:30
Thứ Bảy
19 tháng 8, 2023
End - 18:00 Asia/Ho_Chi_Minh
Địa điểm

Đại học Văn Hoá TP.HCM

Việt Nam
--Đại học Văn Hoá TP.HCM--
Chỉ đường
Đơn vị tổ chức

Imperial International Hotel College (IIHC)

info@imperial.edu.vn