WEBINAR Cơ hội việc làm Quốc tế ngành QTKS cùng IIHC

Platform: ZOOM

 
THỜI GIAN
 
Thứ Sáu
26 tháng 4, 2024
20:00 21:00 Asia/Ho_Chi_Minh
Đơn vị tổ chức

Imperial International Hotel College (IIHC)

info@imperial.edu.vn